Självförsvar

Vad är självförsvar

Kort uttryckt är självförsvar allt du gör för att skydda dig själv. Att flytta sig ur vägen för någon som kommer rusande på trottoaren, att undvika att någon slår en genom att flytta på sig, att blockera ett slag som någon slår mot en. Överdrivet kan man till och med säga att flytta sig bort från gatan från en framrusande bil är en form av självförsvar, eller självskydd.

Wikipedia om Självförsvar:

Självförsvar eller självskydd, att skydda sig själv, sina ägodelar eller sitt hem. Det behöver inte vara fysiskt våld, det kan lika gärna vara verbalt som används.

Till de renodlade systemen för självförsvar räknas till exempel Krav Maga eller Ju-jutsu Kai.

Inom juridiken räknas självförsvar under vissa förutsättningar som nödvärn.

Nödvärnslagen

Nödvärnslagen (§ 24, 1kap. Brottsbalken) säger att man dessutom har rätt att använda sig av ett proportionerligt våld för att skydda sig (självförsvar) vid överhängande hot eller påbörjat angrepp. Med ”proportionerligt” menas att man får inte använda mer våld själv än vad angriparen gör.

Vill du läsa mer om självförsvarstips? Kolla in artikelserien jag håller på att skriva med självförsvarstips »